Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Hệ số công suất của các bộ cấp nguồn điện Quantum là bao nhiêu?

Published date: 02 tháng sáu 2020

Hệ số công suất của các bộ cấp nguồn điện Quantum là 0,45

 


Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.