Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Thiết bị kéo dây cáp Preventa XY2C - XY2CH - Thiết lập lại không được khi phân phối sản phẩm, không có cáp: có vấn đề về chất lượng?

Published date: 21 tháng tám 2020

Hành vi chuyển mạch XY2C * này là bình thường đối với các thiết bị chuyển mạch dành riêng cho chức năng dừng khẩn cấp. với nút đặt lại. Cần cài đặt cáp để ngắt, và điều chỉnh nó đúng theo hướng dẫn sử dụng hoặc bảng chỉ dẫn, để vận hành chức năng đặt lại của công tắc. Đây không phải là vấn đề chất lượng của sản phẩm.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.