Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Biến tần ATV212 có thể sử dụng cho động cơ đồng bộ không?

Published date: 26 tháng năm 2020

ATV212 có thể sử dụng để điều khiển một động cơ đồng bộ.
Phiên bản phần mềm V5.4IE53 # 14 Corrections/Evolutions là phần mềm duy nhất có thể làm việc với đặc tính này.
Tuy nhiên nó sẽ có những hạn chế trong việc:
1/ Hỗ trợ kiểm soát động cơ đồng bộ
2/ Hỗ trợ các chức năng máy nén
Link: https://www.se.com/ww/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/242000/FA242879/en_US/ATV212%20Programming%20Manual.pdf

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.