Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để cài đặt dòng đầu vào của biến tần nhỏ hơn dòng đầu ra?

Published date: 26 tháng năm 2020

Dòng đầu vào có thể nhỏ hơn dòng điện ra vì điện áp đầu ra của biến tần có thể không bằng điện áp đầu vào.
Biến tần là một bộ chuyển đổi điện. Điện năng đầu vào (Volts x Amps) sẽ bằng điện năng đầu ra (Volts x Amps).
Khi hoạt động ở tốc độ không đầy đủ, điện áp đầu ra sẽ thấp hơn điện áp đầu vào, có nghĩa là dòng điện đầu ra có thể cao hơn dòng điện đầu vào.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.