{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Dòng làm việc lớn nhất ở của chân +24Vdc trên ATV312?

100mA. Các tín hiệu đầu vào còn lại Lix là 7mA

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
ATV312 drive
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
ATV312 drive