Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Dòng làm việc lớn nhất ở của chân +24Vdc trên ATV312?

Published date: 08 tháng bảy 2020

100mA. Các tín hiệu đầu vào còn lại Lix là 7mA

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.