Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Ý nghĩa của đèn báo màu vàng trên Micrologic?

Published date: 27 tháng bảy 2020

Báo hiệu máy cắt đang làm việc ở trạng thái quá tải. Dòng này xuất phát từ thông số chỉnh định Ir đang bị vượt ngưỡng

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.