Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể lắp tiếp điểm SDE vào bộ ngắt kết nối chuyển đổi Masterpact NT hoặc NW?

Published date: 24 tháng bảy 2020

Tiếp điểm SDE không thực hiện bất kỳ chức năng nào trên bộ ngắt mạch Masterpact vì chúng không ngắt khi gặp sự cố về điện, tuy nhiên nó vẫn có thể được trang bị và sử dụng trong hệ thống chuyển đổi tự động.
 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.