Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể sử dụng bộ thu phát ánh sáng của hãng khác với các thiết bị chuyển mạch nhạy sáng không?

Published date: 15 tháng sáu 2020

Không được.
Thiết bị chuyển mạch nhạy sáng được thiết kế để sử dụng với các tế bào ảnh được cung cấp đi cùng với chúng.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.