{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Ý nghĩa của kí tự C nhấp nháy ở màn hình ATV212 là gì?

Kí tự "C" trên màn hình hiển thị cho thấy biến tần đang ở trạng thái sắp quá dòng.
Kiểm tra cài đặt trong F601 và F185.
Để biết thêm thông tin xin vui lòng tham khảo các hướng dẫn cài đặt từ trang web chính thức của Schneider Electric.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 212
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 212