Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Ý nghĩa của kí tự C nhấp nháy ở màn hình ATV212 là gì?

Published date: 15 tháng sáu 2020

Kí tự "C" trên màn hình hiển thị cho thấy biến tần đang ở trạng thái sắp quá dòng.
Kiểm tra cài đặt trong F601 và F185.
Để biết thêm thông tin xin vui lòng tham khảo các hướng dẫn cài đặt từ trang web chính thức của Schneider Electric.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.