Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mức độ bảo vệ của 27046, 27047 và 27048 tay xoay?

Published date: 07 tháng chín 2020

Các mã hàng 27046, 27047 và 27048 là phụ kiện cho multi 9. Được thiết kế cho các bộ ngắt mạch C60, C120 và NC100 và không có đề cập đến cấp độ bảo vệ Ip trong tài liệu

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.