Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Nếu bộ ngắt mạch C120H bị khóa ON với thiết bị khóa 27145 thì nó vẫn bị ngắt trong điều kiện lỗi ?

Published date: 03 tháng bảy 2020

Có, tất cả các bộ ngắt mạch MCB có cơ chế "tự ngắt" cho phép chúng ngắt trong các điều kiện lỗi ngay cả khi cần gạt đang bật ON bị khóa hoặc giữ ON bằng tay.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.