Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể cài đặt cáp cho mỗi đoạn trên tủ mạch vòng?

Published date: 07 tháng chín 2020

Tủ mạch vòng loại C (RN2c, RE2c và RN6c) Tối đa 2 cáp mỗi pha có thể được gá trên các đơn vị tủ loại C. Cần phải sử dụng các máng cáp ECON đặc biệt và có sẵn từ Schneider Electric Dải tủ mạch vòng (CE2, CE6, CN2, SE6, Chỉ có 1 cáp cho mỗi pha có thể được gá trên các đơn vị trong phạm vi của tủ. Chi tiết lắp đặt đầy đủ bao gồm kết nối cáp được trình bày chi tiết trong Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và hướng dẫn sử dụng tủ mạch vòng (Tài liệu SE 6251) có sẵn từ Schneider Electric "

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.