{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Có thể cài đặt cáp cho mỗi đoạn trên tủ mạch vòng không?

Tủ mạch vòng loại C (RN2c, RE2c và RN6c) tối đa sẽ có 2 cáp mỗi pha có thể được gá trên các đơn vị tủ loại C.
Cần phải sử dụng các máng cáp ECON đặc biệt và có sẵn từ Schneider Electric.
Dải tủ mạch vòng (CE2, CE6, CN2, SE6, chỉ có 1 cáp cho mỗi pha có thể được gá trên các đơn vị trong phạm vi của tủ.
Chi tiết lắp đặt đầy đủ bao gồm kết nối cáp được trình bày chi tiết trong "Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và hướng dẫn sử dụng tủ mạch vòng (Tài liệu SE 6251) có sẵn từ Schneider Electric ".
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
RN2C
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
RN2C