Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có ảnh hưởng gì về mực độ bảo vệ (IP) nếu lắp cáp nối phía trên của tủ mạch?

Published date: 07 tháng chín 2020

Sẽ giảm mức độ bảo vệ xuống IP41

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.