Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Ý nghĩa của các thông số 2P2d, 3P3d, 4P3d, 4P4d, 4P3d + N / 2 và 4P3d + OSN trên các Bộ phận ngắt mạch Compact NSX?

Published date: 07 tháng chín 2020

"Số đầu tiên tương ứng với số cực. Số thứ hai tương ứng với số cực được bảo vệ. Chữ cái đầu tiên viết tắt của cực. Ký tự thứ hai là viết tắt của đơn vị phần bảo vệ Ví dụ: 4P3d là một đơn vị 4 cực với ba cực bảo vệ (không phải là trung tính). 4P3d + N / 2 là một đơn vị 4 cực với ba cực bảo vệ và trung tính nửa đánh giá do cáp trung lập là một nửa pha cáp cắt ngang khu vực. 4P3d + OSN là một đơn vị 4 cực với ba cực được bảo vệ và với sự bảo vệ quá mức của trung tính.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.