Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Định nghĩa của thuật ngữ OSN đối với thiết bị trip điện tử là gì?

Published date: 24 tháng bảy 2020

OSN (Over Size Neutral) có nghĩa là bảo vệ trung tính lớn hơn 1,6 lần so với bảo vệ pha.
Loại trip này được sử dụng nếu có mức độ hài bậc ba cao và bội số của nó (9, 15, v.v.).
Các sóng hài này được thêm vào với nhau trong dây trung tính và tạo ra dòng điện thứ tự 0 cao.
Trong trường hợp này, để sử dụng thiết bị nên được giới hạn ở mức Ir = 0,63 x In, với cài đặt tối đa ở mức bảo vệ trung tính là 1,6 x Ir.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.