Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể thay thế một tay nắm bị hỏng ở máy cắt NS-NSX hoặc thiết bị đóng cắt?

Published date: 07 tháng chín 2020

Không, không thể thay thế tay gạt của máy cắt hoặc thiết bị đóng cắt. Trường hợp này máy cắt cần được thay thế.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.