Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Mã hàng của cực trung tính cho một công tắc 50 A VCF3GE là gì?

Đối với công tắc 50 A VCF3GE, cực trung tính với tiếp điểm đóng và ngắt (phần số VZ12) là một mô-đun add-on. Chú ý: Trong tài liệu trực tuyến 08, mô-đun này được đề cập với mức đánh giá từ 63 A đến 80 A, trong khi trên thực tế đó là mức đánh giá 50 A đến 63 A (08 lỗi của tài liệu trực tuyến).
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?