Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tuổi thọ của tủ mạch vòng là bao nhiêu?

Published date: 07 tháng chín 2020

Tủ mạch vòng loại C và tủ mạch vòng loại Range có tuổi thọ thiết kế là 25 năm khi được lắp đặt và bảo dưỡng phù hợp với các khuyến nghị của chúng tôi trong sách hướng dẫn sử dụng Ringmaster và Maintance.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.