Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Tuổi thọ của tủ mạch vòng là bao nhiêu?

Tủ mạch vòng loại C và tủ mạch vòng loại Range có tuổi thọ thiết kế là 25 năm khi được lắp đặt và bảo dưỡng phù hợp với các khuyến nghị của chúng tôi trong sách hướng dẫn sử dụng Ringmaster và Maintance.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?