{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Nhiệt độ xung quanh cho phép của tủ mạch vòng là bao nhiêu?

Nhiệt độ vận hành chuẩn của tủ mạch vòng từ -25 độ C đến 45 độ C Đối với bất kì bất thường về nhiệt độ nằm ngoài chuẩn trên, vui lòng liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của Schneider Electric

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
LV429006
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
LV429006