Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Nhiệt độ xung quanh cho phép của tủ mạch vòng là bao nhiêu?

Nhiệt độ vận hành chuẩn của tủ mạch vòng từ -25 độ C đến 45 độ C Đối với bất kì bất thường về nhiệt độ nằm ngoài chuẩn trên, vui lòng liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của Schneider Electric
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?