{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Thanh nối đất có sẵn ở tủ mạch vòng hay không?

Có thể sử dụng thanh cái nối dài trong tủ mạch vòng có thể dùng làm thanh cái nối đất.
Thanh nối đất không có sẵn ở tủ mạch vòng loại C hoặc loại không nối dài.

Schneider Electric Việt Nam

Nội dung này có hữu ích không?