Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Thanh nối đất có sẵn ở tủ mạch vòng hay không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Có thể sử dụng thanh cái nối dài trong tủ mạch vòng có thể dùng làm thanh cái nối đất. Thanh nối đất không có sẵn ở tủ mạch vòng loại C hoặc loại không nối dài

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.