Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Vật liệu nào được sử dụng trong ZB2Bxx và việc xử lý bề mặt cho các ốc vít ZB2Bxx là gì?

Published date: 21 tháng tám 2020

Các ốc này được làm bằng thép lớp Chromated 5,8. Đối với các sản phẩm tuân thủ RoHS hãy sử dụng dãy Harmony 4 hoặc 5

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.