Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Tuổi thọ của đèn neon DL1CS3220 là gì? Mã hàng DL1CS3220SP có nghĩa là gì?

Sản phẩm DL1CS3220 và DL1CS3220SP, chỉ định các sản phẩm có bao bì và thời gian sử dụng rất khác nhau: DL1CS3220 là một gói 10 bóng đèn neon dài. Tuổi thọ của chúng là 20.000 giờ. DL1CS3220SP là một gói 100 đèn neon tiêu chuẩn năng lượng hiệu quả trong bao bì giảm. Tuổi thọ của chúng là 2.000 giờ. (SP có nghĩa là super price) Có ba loại đèn neon và chúng đều có cùng tính chất như mô tả ở trên: DL1CS3220 cho Màu Xanh DL1CS6220 cho màu xanh lam DL1CS7220 cho da cam "
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?