Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

GV7 và LR9F sẽ ngắt bảo vệ khi mất pha ?

Published date: 23 tháng bảy 2020

Có, Chúng sẽ ngắt, mặc dù thời gian ngắt của chúng cho "các pha không cân bằng" nhanh hơn nhiều so với quá tải từ tính nhiệt thông thường, chẳng hạn như dòng GV2 / 3 hoặc dòng LRD.
Sê-ri GV7 và LR9F sẽ hoạt động sau 4 giây (+ hoặc - 20%) khi mất pha trong đó một LRD hoặc GV2 / 3 có thể tiếp tục duy trì trong tối đa 2 giờ trừ khi phát hiện quá tải trong các pha còn lại.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.