Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào tôi có thể tìm thấy một mã bị mất trên Sepam 2000?

Published date: 07 tháng chín 2020

"Để tìm mã bị mất trên một Sepam 2000 trước 96/49: Truy cập mục logic kiểm soát trong đó mã (mật khẩu) được đưa ra. Để tìm mã bị mất của Sepam 2000 sau 96/49 hoặc hơn, có 2 lựa chọn: Nếu mã không được sửa đổi bằng Pocket PC: Đi đến logic kiểm soát trong đó mã (mật khẩu) được đưa ra. Nếu mã đã được sửa đổi bằng Pocket PC: Nạp lại logic điều khiển sử dụng LOGIPAM làm một lưu ý về mã (mật khẩu) được sử dụng. Lưu ý: Tiêu chuẩn mã (mật khẩu) cho logics kiểm soát là 6543210. "

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.