Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mức độ bảo vệ thiết bị (IP) của dòng đóng cắt Multi 9?

Published date: 07 tháng chín 2020

IP40, IK5 ở mặt trước và IP20 để chống chạm trực tiếp vào các đầu cực mang điện.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.