{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Tìm các câu hỏi thường gặp

Tỷ lệ n giữa giá trị đỉnh và giá trị trung bình của căn bậc 2 của dòng ngắn mạch là gì?

Tiêu chuẩn sản phẩm BS EN 60947-1 định nghĩa tỷ lệ n giữa giá trị đỉnh và giá trị rms của dòng ngắn mạch (bảng 16 ở trang 106) Giá trị rms phải được tính đến cho hiệu ứng nhiệt và trị đỉnh phải được đưa vào cho các hiệu ứng điện động lực Giá trị của n là: 1,41 đối với I <= 1500. 1,42 trong 1500

Schneider Electric Việt Nam

Nội dung này có hữu ích không?