Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Định nghĩa của các thông số/giá trị chọn của các đơn vị điều khiển điện tử Micrologic và STR là gì.

Published date: 23 tháng bảy 2020

Tiêu chuẩn IEC 60947-2 xác định tên của các tùy chọn.
 
Ý nghĩa của các biểu tượng tùy chọn của các bộ trip là:
 
Ir: điều chỉnh cài đặt thời gian dài (hoặc nhiệt). Đây là một hệ số nhân với dòng điện định mức của thiết bị. Vai trò: bảo vệ chống quá tải.

tr: độ trễ thời gian dài tính bằng giây, đặc biệt cho phép dòng điện khởi động của động cơ.
 
Isd: thời gian ngắn ("từ tính" hoặc "Im"). Đây là hệ số nhân của cài đặt Ir, thường gấp 1,5 đến 10 lần dòng điện Ir. Vai trò: bảo vệ chống ngắn mạch.

tsd: độ trễ thời gian ngắn, đặc biệt cho phép tăng sự phân định (thời gian) với các thiết bị  và các thiết bị phía dưới và từ hóa đỉnh của máy biến áp hoặc động cơ được cho phép. Khuyến nghị chọn I²t được đặt ở vị trí ON.

Ii: dòng điện tức thời. Vai trò: bảo vệ cài đặt chống lại ngắn mạch lớn (ngắn mạch ngưỡng chết) bằng cách ngắt ngay lập tức và tự bảo vệ bộ ngắt mạch. Cài đặt li phải cao hơn cài đặt Isd.

Ig: dòng điện tiếp địa hoặc bảo vệ chạm đất. Vai trò: để theo dõi dòng sự cố chạm đất truyền trong dây dẫn PE trong các hệ thống TNS.

tg: độ trễ thời gian bảo vệ  dòng điện chạm đất.
I delta n: điều chỉnh độ nhạy của bảo vệ rò chạm đất (mô-đun Micrologic 7.0 hoặc Vigi)

delta t: độ trễ bảo vệ chạm đất.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.