Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mã hàng của terminal cho XALD144E?

Published date: 21 tháng tám 2020

Terminal của control station này là: N/O contact ZENL1111 N/C contact ZENL1121

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.