Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tìm mã thay thế cho PM810MG kèm với bộ chuyển đổi truyền thông PM8ECC?

Published date: 25 tháng một 2018

Mã hành PM810MG được xem xét chuyển đỗi thành mã hàng METSEPM5310 tuy nhiên nếu khách hàng cần thêm phụ kiện PM8ECC để chuyển đỗi truyền thông TCP/IP thì mã hàng phù hợp sẽ là METSEPM5560

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.