Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Vui lòng kiểm tra mã hàng TM238LDA24DR có thích hợp pin hay không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Cho dòng PLC M238 thì pin không đi kèm sản phẩm mà nếu muốn thì phải đặt hàng.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.