Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chức năng của bộ đếm hoạt động cơ học được sử dụng với Masterpact ACB NT hoặc NW là gì?

Published date: 02 tháng sáu 2020

Nó được sử dụng để xác định số lần mở điện cho masterpact ACB để có chỉ thị trước khi đạt độ bền cho phép đối với hoạt động bảo trì.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.