{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Osisense XC - How to order XCKJ1 limit switch reference

XCKJ1 part number is not the commercial reference of a limit switch. It is either the ZCKJ1 contact body, either an incomplete commercial reference. Please check the head reference and the possible arm reference on the sub-assemblies, to pass order

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm