{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Osisense XC - How to order XCKS2 limit switch reference

XCKS2 part number is not the commercial reference of a complete limit switch. It is either the ZCKS2 contact body black color, either an incomplete commercial reference. Please check the head reference and the possible arm reference in the sub-assemblies, to pass order

Schneider Electric Việt Nam

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm