Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Thay đổi tham chiếu ngõ vào AI2 từ 0-10VDC trên biến tần ATV61/71

Video bên dưới mô tả cách thay đổi tham chiếu ngõ vào AI2 từ 0-10VDC trên biến tần ATV61/71

 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?