Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Điều chỉnh độ nhạy ngõ vào trên Back-UPS RS/XS

Video bên dưới hướng dẫn cách điều chỉnh độ nhạy ngõ vào trên Back-UPS RS/XS.

 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?