Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Video: Làm sao để M221 và M251 giao tiếp qua Ethernet/IP

Video bên dưới hướng dẫn cách cấu hình cổng Ethernet IP của M251 cho giao tiếp với PLC Nano M221. 
 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?