{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

BMENOC03x1 Maximum Server Connections

Title
BMENOC03x1 Maximum Server Connections

Issue
BMENOC03x1 Maximum Server Connections increase

Product Line
M580

Environment
Control Expert or Unity Pro

Resolution
As of firmware version 2.08, the BMENOC03x1 now allows the below maximums regarding Server connections:
EtherNet/IP (CIP explicit messaging): server simultaneous requests is 32 or Modbus TCP (Modbus explicit messaging): server simultaneous requests is 64.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Modicon M580...
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Modicon M580...