Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Thông tin mã hàng nút dừng khẩn cấp có tay xoay nối dài 40A 4P?

Published date: 21 tháng tám 2020

Với yêu cầu mã hàng nút dừng khẩn cấp có tay xoay nối dài 40A 4P, vui lòng sử dụng 2 mã:
1. VCCF2: 3P 40A. 
Mã hàng VCCF2 đã bao gồm các phần bộ ngắt tải, cần nối dài, núm xoay.
2. VZ2: TeSys VARIO - additional pole - 40 A - for V2.
Vui lòng xem catalogue đính kèm.
 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.