Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Catalogue 10A 2 Flat Pin Plug Tops U418T2_C5?

Đối với các dòng công tắc, ổ cắm chỉ có catalogue báo giá chung như file đính kèm
 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?