Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Dòng Acti 9 iK60N và iC60N khác nhau thế nào?

Dòng Acti 9 iK60N và iC60N khác nhau thế nào? --> iK ko lắp đc phụ kiện, và các thông số kỹ thuật (xem attached file)

ID => 9990091432
Title => Acti9 IK60N Catalog
URL => http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Acti9_IK60N_Catalog_Indonesia

ID => 9989952908
Title => Acti9 IC60N Catalog
URL => http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DB123060_Acti9_IC60N_Katalog
 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?