{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Mở khóa password bảo vệ ATS48?

Hiện tượng: Không truy xuất được vào các menu cài đặt

Thực Hiện theo các bước sau.
Bước 1: Tháo module điều khiển  ATS48 của khởi động mềm
Bước 2: Gạt switch đến vị trí mở khóa ở mặc phía sau module điều khiển
Bước 3: Lắp trở lại, Kiểm tra bằng cách truy xuất và các menu cài đặt

Chi Tiết vuilòng tham khảo file đính kèm
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Enclosed ATS48
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Enclosed ATS48