Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Các loại hình bảo hành các sản phẩm APC, dòng sản phẩm HBN?

Published date: 16 tháng tám 2020

Các loại hình bảo hành các sản phẩm APC, dòng sản phẩm HBN: 
- Bảo hành tiêu chuẩn. 
- Bảo hành tại nơi lắp đặt.
- Ứng hàng trước, kiểm tra lỗi và tính chi phí sau.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.