Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Hỗ trợ công văn thông báo PM710 obsoleted, và thay thế tương đương PM5350?

Published date: 21 tháng tám 2020

Việc đồng hồ PM710 ngưng sản xuất có thông báo chính thức trên website của SE (link bên dưới), các sản phẩm có thể thay thế được cho PM710 rất đa dạng, trải dài từ PM 2000 series, 5000 series cho đến 8000 series, tùy vào ứng dụng cụ thể trong từng hệ thống mà khách hàng sẽ được đề nghị một mã cụ thể để thay thế.
Do đó, SE không thể cấp công văn thông báo thay thế bằng một mã cụ thể như khách hàng yêu cầu được. Tuy nhiên, để hỗ trợ khách hàng trong trường hợp này CCC đã làm bảng so sánh giữa PM710 và METSEPM5350 (xem file đính kèm) để khách hàng có thể so sánh một cách cụ thể nhất. CCC có thể hỗ trợ hơn nữa bằng cách đóng mộc treo lên bảng so sánh này (nếu khách hàng có yêu cầu).
https://www.se.com/us/en/product/PM710/pwr-mtr-w-disp-basic-elect-readings-modb#search

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.