Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Bộ khóa liên động safety trip và tấm đế khóa liên động dùng với MCCB NSX?

Published date: 21 tháng tám 2020

+ Đối với loại Fixed và drawout bắt buộc phải có bộ khóa liên động safety trip và cần gạt khóa liên động
+ Bộ khóa liên động safety trip không còn được cung cấp cùng tấm đế khóa liên động nữa, và phải dặt hàng riêng
+ NSX400-630: sử dụng safety trip mã là: LV432520
+ 2 cần gạt khóa liên động (interlocking lever) được giao hàng bên trong tấm đế
+ Mỗi cầu dao  được trang bị với một hệ khóa liên động cơ khí (interlocking lever) để tạo trạng thái cảu cầu dao và bộ khóa safety trip để vô hiệu hóa quá trình đóng
+ Khi cầu dao N đóng, cần gạt khóa liên động của nó sẽ vô hiệu hóa không cho cầu dao R thông qua bộ khóa liên động safety trip
+ Khi cầu dao R đóng, cần gạt khóa liên động của nó sẽ vô hiệu hóa không cho cầu dao N thông qua bộ khóa liên động safety trip


The base of the interlocking is the using of a mechanical device plate which realize the mechanical interlocking function. 
Each circuit breaker is equipped with an interlocking mechanism (interlocking lever) giving the breaker status and a safety trip interlock to disable the closing : 
When the breaker N is closed, its interlocking lever disable the closing of the breaker R through its safety trip interlock. 
When the breaker R is closed, its interlocking mechanism disable the closing of the breaker N through its its safety trip interlock 
So please validate if you have ordered part as per above explanation. If customer has not followed above configuration, assembly will not be possible. 
 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.