Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Software dùng cho Lexium 62D là gì?

Published date: 21 tháng tám 2020


Phần mềm dùng để online, lập trình, upload, download cho PAC drive 3 LXM62  có tên là SOMACHINE MOTION
Mã đặt hàng thì mã hàng cho single license là: SOMMACCZXSPAZZ
Tài liệu liên quan có thể tham khảo trong link bên dưới
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DIA7ED2160302EN&p_EnDocType=Catalog&p_File_Name=DIA7ED2160302EN.pdf


 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.