{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Bộ điều chỉnh 4P/3P có thể xài cho dòng CVS được không?

Được.
Trong datasheet & Catalogue CVS không đề cập đến mã này.
Tuy nhiên, bộ vigi module (bảo vệ chạm đất) xài chung cho cả 2 dòng NSX & CVS

Phần đính kèm

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
EasyPact CVS
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
EasyPact CVS