Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Với 2 phụ kiện công tắc/ổ cắm size M dòng S-Flexi, tôi nên chọn mặt che nào là phù hợp?

Với 2 phụ kiện công tắc/ổ cắm size M dòng S-Flexi, mặt che 3 thiết bị size S dòng S-Flexi là sản phẩm thích hợp nhất cho lựa chọn của bạn.
Mời bạn tham khảo catalog và bảng giá tại: https://www.schneider-electric.com.vn/vi/download/document/Residential_Price_list/
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?