Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Tôi có thể lắp ráp tủ điện Acti9 với thiết bị không dùng mô đun được không? ( không dùng giá lắp đặt)

Không, hiện nay tủ điện Acti9 chưa được thiết kế để sử dụng với loại sản phẩm không module. 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?