Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Tủ điện Acti9 có được trang bị lõi dẫn điện không?

Có, tủ điện Acti9 được trang bị lõi dẫn điện răng cưa.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?